Večné mesto privítalo divotvornú ikonu z Klokočova

Košice 29.jún(TSKE)V pondelok 28. júna dopoludnia delegácia ktorá sprevádza divotvornú ikonu presvätej Bohorodičky z Klokočova dorazila do Ríma. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom odovzdali ikonu v bazilike sv. Petra Mons. Guidovi Marinimu, hlavnému pápežskému ceremoniárovi. Pod jeho dohľadom bola ikona inštalovaná naľavo od hlavného oltára vatikánskej baziliky. Svojím súcitnými materinským pohľadom bude sprevádzať sv. omšu, pri ktorej pápež František odovzdá pália novým metropolitom. 

Veriaci Košickej eparchie začali prvý deň svojej rímskej púte v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Na začiatku slávnosti srdečne pozdravil a privítal vyše 350 pútnikov so svojimi biskupmi a kňazmi arcikňaz baziliky kardinál James Harvey. Pútnikov, ktorú po ročnom odklade prišli do Ríma s klokočovskou ikonou, vyzval k pevnej nádeji v zmysle výroku apoštola Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorá ma posilňuje.“ Archijerejskú sv. liturgiu viedol vladyka Cyril Vasiľ SJ, novovymenovaný eparchiálny biskup, spolu s vladykom Mariánom A. Pacákom CSsR a prítomnými kňazmi. V homílii kardinál Leonardo Sandri vyzdvihol veľkosť udalosti stretnutia sa pútnikov so Svätým Otcom, ktorý zveril svoju plánovanú cestu na Slovensko pod ochranu Panny Márie. Pripomenul, že Presvätá Bohorodička svojím slzením tak v dejinách, ako aj dnes je spojená s našimi bolesťami. Takto nám ukazuje cestu, ako sa stať pravým učeníkom Ježiša Krista. V závere slávnosti vladyka Cyril odovzdal kardinálovi Sandrimu ikonu Bohorodičky, ktorú špeciálnou technikou vyrobila manželka jedného kňaza. Diplomatický zbor na slávnosti zastupoval veľvyslanec pri Svätej stolici pán Marek Lisánsky. Slávenie sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

TSKE a Michal Hospodár

Foto: Byzantinos.org / Peter Hric, Dávid Kováč, Samuel Slota