Pápež František pozdravil gréckokatolíckych veriacich Košickej eparchie

Košice, 30. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci, ktorí prišli do Ríma v rámci jubilejnej púte s ikonou presvätej Bohorodičky z Klokočova boli 30. júna prítomní na Generálnej audiencii so Svätým Otcom. Na Nádvorí sv. Damaza pápež František pozdravil jednotlivých veriacich už v úvode audiencie, prechádzajúc pomedzi sektory. Po katechéze sa osobitne prihovoril slovenským pútnikom týmito slovami:

„S láskou pozdravujem slovenských veriacich, osobitne účastníkov Ďakovnej púte Košickej eparchie, ktorá slávi 350. výročie plačúcej milostivej ikony Klokočovskej Bohorodičky, vedených jej ordinárom arcibiskupom Mons. Cyrilom Vasiľom. Bratia a sestry, táto oslava Matky Božej nech obnoví vo vašom ľude vieru a živé vedomie jej príhovoru na vašej ceste. Zo srdca žehnám všetkých vás i vašich drahých vo vlasti. Sláva Isusu Christu!“

V závere audiencie slovenskí pútnici zaspievali pápežskú hymnu „V sedmobrežnom kruhu Ríma“, počas ktorej Svätého Otca osobne pozdravili  arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a biskup Marián Andrej Pacák CSsR. V úvodnej časti audiencie pápeža Františka pozdravil niekoľkými slovami a stiskom ruky veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky spolu s manželkou.

Popoludní pútnici slávil archijerejskú sv. liturgiu v Bazilike Santa Maria Maggiore, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ. Príležitostnú kázeň predniesol vladyka Marián A. Pacák CSsR. Poukázal na to, že cesta do Ríma pri príležitosti 350. výročia slzenia klokočovskej ikony Bohorodičky nie je výlet, ale putovanie, čo pútnika niečo stojí. Táto púť má duchovný význam, keďže počas nej môžeme pri hrobkách apoštolov ďakovať aj prosiť za rôzne úmysly. Pri hrobe sv. Pavla sme mohli prosiť za horlivosť pre naše povolania aj pre službu chrámu. V majestátnej Bazilike sv. Petra si pripomíname Petrovu vernosť, ktorú potreboval obnoviť po zapretí svojho Majstra. Aj my musíme obnovovať svoju vernosť povolaniu kresťana.V retrospektívnom pohľade vladyka pokračoval Bazilikou sv. Jána Lateráne, kde sme si pripomína apoštola Jána, ktorý vytrvalo zostal pod krížom s Božou Matkou. Aj my sme tu zostali s Máriou a modlili sa s jej ikonou uprostred. Počas generálnej audiencie sme dostali povzbudenie od Svätého Otca Františka. Nakoniec dnes v Bazilike Panny Márie Väčšej, ktorá je matkou všetkých mariánskych chrámov, každý z nás vyjadruje vďaku za konkrétne veci. Treba ďakovať aj za naše dedičstvo otcov. Práve v tejto bazilike pápež Hadrián II. položil na oltár preložené liturgické knihy, čím jazyk našich predkov uznal za liturgický jazyk

Liturgiu koncelebrovali arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, a biskup koptského rítu Antonios Aziz Mina z Egypta spolu s vyše dvadsiatimi kňazmi. Táto bohoslužba bola oficiálnym záverom mariánskej púte, kde nechýbala radosť z viery a nádej v mocný príhovor našej Matky z Klokočova. V tomto duchu vyjadril poďakovanie vladyka Cyril Vasiľ tým, ktorí sa najviac zaslúžili o jej zdarný priebeh.

TSKE a Michal Hospodár
Foto: Byzantinos / Peter Hric, Dávid Kováč, Samuel Slota