Košická eparchia si uctila sv. Cyrila a Metoda, svojich nebeských patrónov

Košice 6. júl (TSKE) V pondelok 5. júla sa na eparchiálnom odpustovom mieste v Sečovciach uskutočnila odpustová slávnosť na počesť sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie. Pozvanie sa slávnosť prijal vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie. Na slávnosti bol prítomný aj Mons. Francesco Mancinelli, rektor talianskeho mariánskeho sanktuária Crea, ktoré vladyka Cyril navštívil v predchádzajúcich týždňoch, aby podpísal vyhlásenie o duchovnom príbuzenstve medzi svätyňou v Crea a zemplínskym Klokočovom.

Archijerejskú sv. liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, pre ktorého to bola prvá – svojím spôsobom primičná – sv. liturgia po uvedení na košickú biskupskú katedru.

Slávnosť bola umocnená aj kňazskou vysviackou miestneho rodáka diakona Radoslava Šimka, ktorý z rúk vladyku Cyrila prijal sv. tajomstvo kňazstva.

Vladyka Nil vo svojom príhovore poukázal na duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda, ktorí spájajú všetkých gréckokatolíkov historickej Mukačevskej eparchie. Táto spoločná tradícia sa má rozvíjať a pokračovať v spoločnom vydávaní svedectva o Kristovi. V závere liturgie vladyka Nil odovzdal vladykovi Cyrilovi biskupské žezlo – palicu, ktorá symbolizuje úlohu biskupa – byť pastierom zvereného stáda. Tento dar je vyjadrením vzájomného priateľstva a blízkosti medzi košickým a mukačevským biskupom a predovšetkým medzi Košickou a Mukačevskou eparchiou, ako poznamenal v závere vladyka Nil.

Archijerejskú sv. liturgiu svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej.

TSKE

Foto: Dávid Serbinčík