Farský tábor farnosti Košice – Staré mesto

Košice, 13. júl (TSKE) Počas uplynulého týždňa od 5. - 9. júla sa mládež farnosti Košice-Staré mesto zúčastnila každoročného farského tábora v Herľanoch. Témou tábora bol sv. Jozef a jeho vlastnosti, ktoré sprevádzali jednotlivé aktivity počas dňa, a zároveň spoznávali miesta v ktorých pôsobil. Okrem aktivít mali možnosť prehliadky lietadiel v leteckej škole v Bidovciach, workshopy zamerané na zručnosti v rôznych oblastiach každodenného života, zábavu v podobe večerných programov, tancov a takisto športových aktivít počas celého dňa. Spolu 63 detí a animátorov tak prežili jedinečný čas strávený v prírode a príjemnom prostredí. Po dlhej dobre odlúčenia sa tak opäť stretli a načerpali energiu pre ďalšie stretnutia vo farnosti.

TSKE informovala Gabriela Škumaničová ml.

Foto: Gabriela Škumaničová ml.