Eparchiálna odpustová slávnosť a posvätenie obnoveného chrámu vo Veľkých Kapušanoch

Košice, 21. júl (TSKE)V dňoch 17.-18. júla sa konala eparchiálna odpustová slávnosť maďarského protopresbyterátu vo Veľkých Kapušanoch, ktorá vyvrcholila posvätením obnoveného chrámu blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

Duchovnú obnovu pred odpustom viedol o. Barnabáš  Iván a kňazi z protopresbyterátu.

V nedeľu, na odpustovej slávnosti, Vladyka Marián Andrej Pacák CSsR pred liturgiou posvätil obnovený chrám. Vo svojej homílii pripomenul veriacim život blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, biskupa-mučeníka našej gréckokatolíckej cirkvi a poukázal na hĺbavejšie vnímanie života s napĺňaním života viery. Vyzval, aby veriaci nežili v plytkosti svoj náboženský život, ale aby mali pevnosť viery aj v tomto modernom svete. To, čo blažený Pavol Gojdič žil, o tom aj rozprával. Všade, kde bol, kázal, napomínal a prosil, aby ľudia mali medzi sebou obetavú lásku, aby boli tesne spojení s Bohom a budovali svoje šťastie na Bohu a na jeho desiatich prikázaniach.

Okrem Vladyku Mariána Andreja sa na slávnosti zúčastnili aj o. synkel Vojtech Boháč, o. dekan Jozef Vaszily, kňazi z protopresbyterátu, miestni veriaci ako aj pútnici z okolitých obcí.

TSKE informoval: o. Barnabáš Iván

Foto: Balázs Abaházi