A magyar esperesi kerület búcsúja és boldog Gojdič Péter Pál vértanú püspök felújított templomának a megszentelése Nagykaposon

Kassa, július 21. (TSKE) Július 17. és 18.-án Nagykaposon sor került a magyar esperesi kerület búcsújára, amelynek csúcspontja boldog Gojdič Péter Pál vértanú püspök felújított templomának megszentelése volt.

A lelki megújulásra szombaton került sor Iván Barnabás helyi parókus vezetésével.

Vasárnap a búcsúi Szent Liturgián Marián Andrej Pacák püspök homíliájában boldog  Gojdič Pál a görögkatolikus egyház vértanújának életére emlékeztette a híveket annak érdekében, hogy a hívek a hit és a szeretet erejében és ne közömbösen éljék vallási életüket. Az emberek áldozatosan szeressék egymást, boldogságukat Istenre és tíz parancsolatára építsék.

Az ünnepségen részt vett Marián Andrej püspök, Boháč Béla helynök, Vaszily József esperes, esperesi kerület papjai, valamint helyi és zarándok hívek.

TSKE-t informálta: Iván Barnabás

Fotó: Abaházi Balázs