Tajomstvo Boha

Košice, 28. júl (TSKE) Gréckokatolícky kňaz Ján Krúpa začal prekladať myšlienky katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. Tieto myšlienky môžu byť základom k vydaniu katechizmu pre veriacich Metropolitnej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a zároveň ako inšpirácia na prehĺbenie nášho vlastného duchovného života a identity. V prvom zo série svojich článkov otec Ján pojednáva o Bohu ako TAJOMSTVE.

Boh je tajomstvo – kým toto neuznáme, nemôžeme ho opravdivo poznať. Každé tvrdenie, že sme ho opísali alebo pochopili, ho skreslilo. Dnes my, ktorí odhaľujeme tajomstvá vesmíru, neveríme na nevysvetliteľné záhady. Smelo sa usilujeme definovať samotného Boha, ale on vždy zostáva mimo našej schopnosti chápania.

Naše predstavy o Bohu sa ukazujú neadekvátne a lipnutie na nich môže dokonca zničiť našu vieru, pretože Boh existuje mimo všetkých priestorových a časových obmedzení, ktoré nás viažu. Zatiaľ čo my sa márne usilujeme pochopiť Boha, Boh nás vyhľadal a zjavil sa spôsobmi, ktoré môžeme len čiastočne pochopiť. A tak to, čo vieme o Bohu, pochádza z jeho zjavení ľudstvu v priebehu našich dejín.... viac sa môžete dočítať Tu