V Sirníku oslávili chrámový sviatok s posvätením nového ikonostasu

Košice, 9. august (TSKE) Košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ posvätil 8. augusta v úvode slávnostnej svätej liturgie nový ikonostas inštalovaný v Chráme Premenenia Pána v Sirníku, ktorý patrí do farnosti Cejkov. Zároveň v rámci nedeľnej slávnosti, ktorá bola oslavou chrámového sviatku, posvätil aj nové biele zástavy a obnovený exteriér chrámu.

Po úvodnom sprievode do chrámu a vstupných modlitbách, nasledovalo obliekanie archijereja a modlitby posvätenia ikonostasu a zástav.

Vo svojej homílii vladyka Cyril v duchu nedeľného evanjelia povzbudil k štedrosti, ktorá nie je rozdávaním z vlastného, ale dávaním toho, čo človek prijal od Boha.

V závere správca miestnej farnosti jerej Jaroslav Girovský vyjadril vďaku miestnych veriacich za podporu v ich snažení pri výstavbe ikonostasu vladykovi Cyrilovi i prítomnému protosynkelovi Košickej eparchie archimandritovi Jaroslavovi Lajčiakovi. Taktiež poďakoval mnohým dobrodincom, vďaka ktorým sa toto dielo podarilo.

Po myrovaní sa pred vchodom uskutočnila posviacka exteriéru a slávnosť zakončil sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií.

Slávnosti sa zúčastnil aj trebišovský protopresbyter protojerej Dušan Seman a farár farnosti Novosad jerej Vladimír Geletka, ktorý zhotovenie tohto ikonostasu započal. Účasť na slávnosti prijali aj miestny reformovaný farár Peter Kozár, bývalý reformovaný farár Tibor Demeš a starosta obce Viktor Kalán.

Stolárske práce na ikonostase vyhotovil Miroslav Keba, drevorezby a zlátenie zabezpečoval Jozef Takáč a ikony napísal Peter Vereščák. Výstavbu ikonostasu výrazne podporila obec Sirník a francúzska benefičná organizácia L’Œuvre d’Orient.

TSKE informoval JG

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.