Posviacka dreveného kríža v Bačkovskej doline

Košice, 13. august (TSKE) V utorok 10. augusta v popoludňajších hodinách sa gréckokatolícki veriaci z Dargova spolu s ich duchovným otcom Patrikom Jurkom a predstaviteľmi lesnej správy, stretli v Bačkovskej doline. Cieľom tohoto stretnutia bola posviacka dreveného kríža. Ten bol postavený na pamiatku ich tragicky zosnulého priateľa Juraja ako i všetkých padlých vojakov v týchto lesoch počas II. svetovej vojny. Slávnostný akt posviacky vykonal archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Následne sa spolu s prítomnými pomodlil panychídu. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj otec Polykarp Jacoš, z kláštora otcov Baziliánov v Trebišove, ktorý bol spolutvorcom tejto myšlienky. Spolu s lesníkmi v Slanských lesoch tak už zasadili v poradí druhý kríž.

TSKE

Foto: TSKE