Návšteva Evanjelickej diakonie v Košeci

Košice, 23. august (TSKE) V sobotu 21. augusta, vladyka Cyril Vasiľ SJ navštívil na pozvanie správcu, evanjelického farára Ľubomíra Marcinu, Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci. Stredisko Evanjelickej diakonie je účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktoré sa venuje opatrovateľskej službe a seniorom v Trenčianskom kraji. Pri rozhovore evanjelický farár Ľubomír Marcina daroval vladykovi kríž s ozdobami, ktorý si priniesol z kanadského Toronta od príbuzných Š. B. Romana. Po rozhovore sa všetci presunuli do kaplnky, kde už boli zhromaždení klienti a zamestnanci zariadenia. Vladyka Cyril sa prihovoril prítomným a povzbudil ich, aby všetci niesli svoj kríž statočne. Po príhovore vladyku zaznela modlitba  Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku. Na záver stretnutia vladyka udelil všetkým klientom a zamestnancom zariadenia svoje archijerejské požehnanie. 

TSKE informoval Jozef Havrilčák

Foto: Ján Čechovský