Absolvent Pápežského východného inštitútu je novým katolikosom-patriarchom Asýrov

Košice, 9. september (TSKE) Na sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky 8. septembra bolo oznámené zvolenie 122. katolikosa-patriarchu v dejinách Svätej apoštolskej katolíckej asýrskej cirkvi Východu (je to cirkev, ktorá nie je v eucharistickom spoločenstve s rímskym biskupom). Novým katolikosom-patriarchom bol zvolený Mar Awa Royel, ktorý je prvým katolikosom-patriarchom tejto cirkvi v jej dejinách, ktorý sa narodil v USA. Awa v mene je titulom ako náš „otec“ – odvodené od slova abba.

Mar Awa Royel sa narodil ako David Royel v roku 1975 v meste Chicago. Už ako veľmi mladý sa zapojil do života svojej cirkvi a ako 16 ročný bol ustanovený za poddiakona, a o rok neskoršie na diakona. Vysvätil ho slávny katolikos-patriarcha Mar Dinkha IV. v katedrále sv. Juraja (Mar Gewargis). Po štúdiách v Chicagu a Mundelein v štáte Illinois odišiel na licenciát a doktorát do Ríme. V roku 2011 mu vyšla kniha o svätých tajomstvách (sviatostiach) s názvom: „Mysteries of the Kingdom: The Sacraments of the Assyrian Church of the East.“ V roku 2008 bol vysvätený na biskupa a stal sa biskupom pre Kaliforniu. Za jeho pôsobenia tu bol zriadený monastier sv. Izáka z Ninive. Okrem chrámov má biskupstvo aj vlastnú škôlku. Mar Awa Royel sa veľmi zasadzoval za práva prenasledovaných kresťanov na Blízkom Východe, prednášajúc o nich aj na vládnych miestach vo Washingtone. Do zvolenia za katolikosa-patriarchu bol od roku 2015 sekretárom ich posvätnej synody biskupov.

Asýrska cirkev je veľmi starou cirkvou. Vyvinula sa medzi Asýrmi v prvom storočí. Už v Prvom liste sv. Petra sa spomína cirkev v Babylone – ktorá je považovaná za počiatok tejto cirkvi (1 Pet 5, 13). Jej katolíckym náprotivkom (a teda v jednote s Rímom) je takzvaná Chaldejská cirkev. Väčšina veriacich tejto cirkvi žila historicky na území dnešného juhovýchodného Turecka, na území Iraku a Indie, ale mnoho jej veriacich emigrovalo za posledných sto rokov aj do USA, Kanady a Austrálie. Farnosti v diaspóre sú ale aj v Škandinávii, Libanone, Iráne, či dokonca v Moskve. Cirkev sa drží kristológie spred všeobecných koncilov v Efeze či Chalcedóne. To ale neznamená, že ich výslovne popiera, čoho svedectvom je aj spoločná kristologická deklarácia s Katolíckou cirkvou, ktorú podpísali dnes už svätý Ján Pavol II. a Mar Dinkha IV., a ktorej text je dostupný aj po slovensky: http://www.grkat.nfo.sk/Texty/asyrsko-katolicke.html 

Práve táto cirkev používa pri eucharistických sláveniach aj anafóru Addaia a Mariho (Tadeáša a Maresa), ktorá je špecifická tým, že v nej chýbajú samotné slová ustanovenia, no i napriek tomu sa anafora považuje za platnú aj v katolíckom prostredí. Asýrska cirkev je cirkvou mnohých mučeníkov, a to predovšetkým v 20. storočí, jej hlavné krviprelievanie vošlo do dejín ako Asýrska genocída a udialo sa roku 1915.

Novému katolikosovi-patriarchovi prajeme veľa síl pri vedení svojej cirkvi a tešíme sa, že k jeho intelektuálnemu a snáď aj duchovnému rastu prispel aj rímsky Pápežský východný inštitút.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Pontificio Istituto Orientale