Byzantský obrad pri návšteve pápeža Františka v Budapešti

Košice, 14. september (TSKE) Návšteve pápeža Františka na Slovensku predchádzal niekoľkohodinový pobyt 12. septembra v Budapešti. Tu predsedal eucharistii na záver 52. eucharistického kongresu. Spolu s návštevou Slovenska sa jedná o jeho 34. apoštolskú cestu.

Na tejto slávnosti pozornému oku diváka určite neušlo niekoľko momentov, ktoré potešili predovšetkým hlavne srdcia východných kresťanov. V prvom rade to bola prítomnosť ekumenického patriarchu Bartolomeja, ktorá jasne ukázala, že úcta ku Kristovi v eucharistii je spoločným dedičstvom celej cirkvi. Okrem toho to bola účasť všetkých štyroch maďarských gréckokatolíckych biskupov: metropolitu Fülöpa Kocsisa, vladyku Atanáza Oroszay Miskolcu, vladyku Ábela Antála Szocsku z Nyíregyházy, ako aj emeritného vladyku Szilárda Keresztesa, ktorý nedávno oslávil už 89 rokov. Popri nich bolo vidieť aj mukačevského apoštolského administrátora, vladyku Nila Luščaka OFM, ktorý na liturgiu prišiel aj so synkelom (vikárom) pre maďarských veriacich, otcom Ferencom Demkom, ako aj rektorom seminára,  archimandritom Pavlom Petrom Berešom, ktorý prišiel aj s bohoslovcami z užhorodského seminára. Viacerí kňazi z Mukačevskej eparchie sa tak v modlitbe spojili s gréckokatolíckymi kňazmi Hajdúdorožskej metropolie.

Liturgický priestor skrášľovala ikona Bohorodičky z Máriapócse, ktorá je dobre známa aj veriacim na Slovensku, ktorí k nej často a radi putujú.

Bolo radostné vidieť byzantský obrad takto prítomný aj na slávnosti v Budapešti, ale pevne veríme, že ešte radostnejšia bude gréckokatolícka liturgia s pápežom Františkom v Prešove, na sviatok Povýšenia svätého kríža v utorok, 14. septembra, pri ktorej sa iste skoro všetci v modlitbe zjednotíme, či už na mieste, či pri televíznych obrazovkách.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Vatican News a facebookový profil Viktora Orbána