V Pánovi usnul otec Michajlo Malacko, farár Ruského Kerestúra

Košice, 17. september (TSKE) So smútkom sme prijali správu, že vo štvrtok 16. septembra, odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi stavrofórny protojerej, otec Michajlo Malacko, farár katedrály sv. Mikuláša (Nikolaja) v Ruskom Kerestúre (Srbsko - Vojvodina).

Otec Michajlo sa narodil v roku 1955 v samotnom Ruskom Kerestúre, kde získal i základné vzdelanie. Gymnaziálne štúdia absolvoval aj s filozofiou v Ríme, teológiu v chorvátskom Záhrebe. Oženil sa so Zlaticou Bujla a kňazstvo prijal 18. septembra 1994.

Svoje kňazské pôsobenie začal ako kaplán v Ruskom Kerestúre, následne bol duchovným v Šíde. Od roku 2008  bol farárom katedrály sv. Mikuláša v Ruskom Kerestúre. S láskou spomínal na to, ako sa ho najviac dotkli slová veriacich v Šíde, keď mu povedali: „Od kedy sce tu prišli, dumame že sme lepši ľudze. (Myslíme si, že odkedy ste prišli, stali sme sa lepšími ľuďmi.)“ Ako sa sám vyjadril, bolo jedno z najkrajších vyznamenaní, akých sa kňazovi môže dostať. 

Otec Malacko sa snažil byť kňazom pre všetkých. Viackrát navštívil aj „Hornicu“, teda naše kraje, odkiaľ v 18. storočí odišli predkovia mnohých týchto vojvodinských gréckokatolíkov. Veľmi sa snažil aj v oblasti charitnej práce, a to predovšetkým stavba domu Emauzy vo Vodici. Činný bol aj na poli kultúry a národnostného života. 

Vičnaja pamjať – Večná mu pamiatka!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Katedrála Sv. Nikolaja