Jeden z členov gréckokatolíckeho spoločenstva v anglickom Londýne prvýkrát prijala sviatosť zmierenia a eucharistiu

Košice, 21. september (TSKE) Gréckokatolíci zo Slovenska žijúci v anglickom Londýne majú opäť dôvod na radosť. V Nedeľu po Povýšení sv. Kríža, 19. septembra jedna z členov toto živého spoločenstva prvýkrát prijala sviatosť zmierenia a Eucharistiu.

Julianka ako ju všetci poznajú sa na túto duchovnú udalosť doma s rodičmi trpezlivo pripravovala vyše dva roky. Kvôli pandemickej situácii sa rozhodli namiesto cestovania na Slovensko prijať tieto sviatosti v Londýnskej farnosti. Milej slávnosti sa zúčastnili blízki príbuzní, ako aj veriaci slovenského gréckokatolíckeho spoločenstva v anglickom Londýne.

Svätú liturgiu slúžil otec Martin Kostilník, správca farnosti Pčoline, ktorý je príbuzný rodiny, spolu so správcom farnosti otcom Siarhiejom Stasievičom.

Otec Martin v kázni vyzdvihol dôležitosť rozhodnutí, ktoré sa týkajú večného života, ako aj ich nemennosť, pre vlastné dobro. Takýmto rozhodnutím je aj sviatosť Eucharistie - zjednotenie sa s Bohom ako aj jediná cesta k spáse. Vernosť Kristovi nesmie byť ovplyvnená pocitmi, lebo bezohľadu na ne je vernosť záväzkom na celý život. Krista si často uvedomujeme v ťažkostiach, no On je pri nás ako v ťažkých, tak aj v radostných chvíľach. Častým javom však je, že ľudia sú zvyknutí rozdeľovať, vyberať si a od života i od Boha prijímajú radšej len to, čo im vyhovuje. Akosi nedokážu s láskou prijímať všetko, čo Boh vo svojej prozreteľnosti dáva. Otec Martin v  záver povzbudil Julianku, aby bola vytrvalá nielen v láske ľudskej, ale predovšetkým v Božej láske. Pretože ona zjednocuje a nerozdeľuje, prichádza do srdca osobitne prostredníctvom Eucharistie. Preto je pre najväčšie dobro človeka prijímať ju čo najčastejšie.

Radosť z tejto milej slávnosti znásobuje aj skutočnosť, že farníčky Katka Lucovičová a Andrea Harris po prvýkrát začali pripravovať na sviatosť Eucharistie ďalších jedenásť detí z tejto komunity. Duchovne ich vedie správca farnosti o. Siarhiej Stasievič.

Veriaci Julianke, ako aj pripravujúcim sa deťom prajú, aby boli pravými a odhodlanými ctiteľmi Kristovho tela a krvi a vyprosujú im v tomto hojnosť Božích milosti a ochranu Matky Ustavičnej Pomoci a sv. Jozefa.

TSKE informoval Marek Vojčík

Foto Marek Vojčík