Nový patriarcha pre katolíckych Arménov

Košice, 23. september (TSKE) Zvuk zvonov v patriarchálnom kláštore Bzommar v Libanone dnes napoludnie oznámil zvolenie nového arménskeho katolíckeho patriarchu Cilicie: Jeho blaženosť Raphaëla Françoisa Minassiana, doterajšieho titulárneho arcibiskupa Caesarey v Kappadokii a ordinára pre arménskych katolíkov  východnej Európy. Nový patriarcha je nástupcom Gregora Petra XX. Ghabroyana, ktorý zomrel vlani v máji a prijal meno Jeho Blaženosť Raphaël Bedros XXI Minassian. Voľba sa uskutočnila počas synody biskupov arménskej katolíckej patriarchálnej cirkvi, ktorú v týchto dňoch zvolal pápež František do Ríma.

Nový patriarcha sa narodil 24. novembra 1946 v Bejrúte. Základné štúdia ukončil v patriarchálnom seminári Bzommar a študoval filozofiu a teológiu na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Na Pápežskej saleziánskej univerzite navštevoval špecializačný kurz psychopedagogiky. Dňa 24. júna 1973 bol vysvätený za kňaza za člena inštitútu patriarchálneho kléru Bzommar. V rokoch 1973 až 1982 zastával úrad farára arménskej katedrály v Bejrúte, potom tajomníka patriarchu Jána Petra Bedrosa XVIII. Kaspariana a v rokoch 1984 až 1989 mal na starosti založenie farského komplexu Svätého kríža v Zalka v Bejrúte.

V roku 1989 sa presťahoval do USA.  Do roku 2003 bol farárom katolíckych Arménov v Kalifornii, Arizone a Nevade. Od roku 2004 viedol televíznu stanicu Telepace Arménsko, ktorú pomohol aj založiť. V roku 2005 bol menovaný za patriarchálneho exarchu za arménskych katolíkov v Jeruzaleme a Ammáne. Od júna 2011 zastáva úrad ordinára pre katolíckych arménskych veriacich z východnej Európy, pričom mu pápež pridelil arménske titulárne biskupské sídlo Caesarea Kappadócka a titul arcibiskupa ad personam. V dňoch 24. až 26. júna 2016 privítal pápeža Františka počas jeho apoštolskej cesty do Arménska.

TSKE a vaticannews.va

Foto: vaticannews.va