Projekt Gastronómia v obraze

Košice, 27. október (TSKE) V uplynulých týždňoch sa na Strednej odbornej škole služieb a priemyslu svätého Jozafáta v Trebišove realizoval výnimočný projekt pod názvom Gastronómia v obraze.

Projekt priniesol iný spôsob vyučovania predmetov v odboroch Hotelová akadémia, Hostinský, hostinská, Spoločné stravovanie. Učitelia spoločne so žiakmi, ktorí boli režisérmi, scenáristami aj hercami natočili rôzne seriálové časti. Učiteľ bol v tomto projekte mentorom a odborným poradcom. Nápad zrealizovať projekt vznikol v zložitej situácii dištančného vzdelávania. Hlavným prínosom projektu je preto spôsob výučby najmä v situáciách, keď sa žiaci nemôžu z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť vyučovania v škole. Realizáciou projektu sa mnohým žiakom gastronomických odborov ponúkajú rôzne inštruktážne a náučne videá, ktoré si môžu pozrieť a ich prostredníctvom sa učiť kdekoľvek a kedykoľvek. V rámci projektu boli natočené rôzne časti seriálu, niektoré z prostredia Hotela Ačko a taktiež z prostredia cvičnej firmy Tokaj. Témou jednotlivých častí je objednávanie a rezervovanie hotelových služieb, riešenie sťažností, vzťah nadriadených a podriadených, pracovná náplň konkrétnych zamestnancov hotela. Ďalšie časti seriálu sú venované najmä téme ponuky vína aj čokolády, úlohe someliéra, čokolatiéra, pravidlám a zásadám práce barmana aj baristu. V častiach o varení a príprave nápojov je vysvetlený podrobný postup základných procesov a činností v kuchyni pri varení konkrétnych jedál. Žiaci si môžu časti seriálu pozrieť na internete – prostredníctvom školského youtube kanálu.

Realizáciou projektu sa opäť potvrdilo, že žiaci ak dostanú priestor sú tvoriví, kreatívni, majú skvelé nápady a hlavne sa učia vlastnou skúsenosťou. Vďaka tomu bola vnímaná skvelá a priateľská atmosféra na jednotlivých hodinách, čo je ďalší benefit tohto projektu. V mnohých videách boli zámerne urobené aj menšie chybičky, aby sa táto skutočnosť využila vo výučbe, kedy žiaci majú tieto chyby identifikovať a následne ich komunikovať.

Veľká vďaka patrí dvom výborným učiteľom Strednej odbornej školy služieb a priemyslu svätého Jozafáta Ing. Martine Tirpákovej a Mgr. Pavlovi Fedákovi. Práve oni prebrali záštitu nad projektom a naplnili tak cieľ, ktorý bol stanovený. Patrí im vďaka za výborne odvedenú prácu a vedenie žiakov pri príprave scenárov, dialógov, rozdelení úloh, plánovaní a zabezpečení natáčacích dní. Vďaka patrí aj žiačkam Aničke a Gabike, ktoré sprievodným slovom aj komentármi sprevádzajú diváka v jednotlivých videách. Rovnaká vďaka patrí aj všetkým žiakom, učiteľom a majstrom odborného výcviku, ktorí spolupracovali na príprave projektu v rôznych fázach a pri rôznych aktivitách.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

TSKE informoval P. Lazár

Foto: Archív SOŠSAP sv. Jozafáta