Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ menoval kňazov, ktorí budú duchovne doprevádzať športovcov v Michalovciach

Košice, 2. november (TSKE) V nedeľu 31. októbra navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ miestny hokejový klub v meste Michalovce. V prestávke hokejového zápasu odovzdal v prítomnosti Martina Burinskeho, prezidenta klubu HK Dukla Ingema Michalovce, dekréty o menovaní za duchovných správcov športovcov dvom kňazom Košickej eparchie. Duchovní otcovia Martin Mihalčo a Ján Maťaš už niekoľko rokov spolupracujú miestnymi športovými klubmi a duchovne sprevádzajú miestnych športovcov.

Prezident klubu sa pred časom obrátil na vladyku Cyrila so žiadosťou o zoficiálnenie ich duchovnej služby. Ako sa vyjadril, povinnosť ohlasovať Kristovo evanjelium sa nevzťahuje len na ľudí v chrámoch, ale vo všetkých oblastiach ľudskej spoločnosti, teda aj v oblasti športu. Ich duchovná služba má napomáhať nielen v duchovnom, ale aj v osobnostnom raste športovcov, ich rodín a realizačného tímu a partnerov HK Dukla Ingema Michalovce.


TSKE

Foto: TSKE