Odovzdanie poverení pre synodálny tím Košickej eparchie

Košice, 8. november (TSKE) Na sviatok veľvojvodcu sv. Michala sa na Eparchiálnom úrade v Košiciach uskutočnilo odovzdávanie poverení členom tímu pre synodálnu cestu. Po modlitbe v kaplnke členov tímu a oblasť ich zodpovednosti predstavil eparchiálny koordinátor o. Michal Hospodár. Vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že 16-členný tím (pozri prílohu) má odhodlanie prispieť k hľadaniu toho, čo Svätý Duch dnes hovorí našej miestnej cirkvi. Vybraných členov tímu pozval k rozlišovaniu, čo Boh chce cez nich urobiť pre spoločné dobro celej eparchie. Najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup, schválil zloženie eparchiálneho tímu a každému členovi osobne odovzdal cirkevné poverenie k novej službe na synodálnej ceste. Vo svojom príhovore zdôraznil kompetenciu eparchiálneho koordinátora, odvodenú z autority samotného biskupa. Prítomným poprial, aby v duchu zámeru Svätého Otca Františka napomáhali synodálnemu kráčaniu v Košickej eparchii na rôznych úsekoch jej života. V závere oficiálnej časti zaznela tematická báseň v podaní o. Marka Rozkoša, člena tímu. Podujatie moderoval kancelár kúrie o. Martin Mráz.
V neformálnej časti sa prítomní členovia podelili so svojimi prvými zážitkami na synodálnej ceste. V živej diskusii sa vladyka Cyril zaujímal o jednotlivé oblasti ich pôsobenia ako sú kňazi, rodiny, hnutia, mládež a marginalizované skupiny. Na kladené otázky reagoval s právnou erudíciou a skúsenostným poznaním z priebehu podobných procesov v Katolíckej cirkvi. Svojimi postrehmi okrem iných obohatil diskusiu Ing. Pavol Hric, angažovaný laik ešte z čias totality. V nasledovnom kroku, si každý člen tímu má vytvoriť vlastnú pracovnú skupinu, aby sa zásady synodality prostredníctvom vybraných moderátorov dostali čím osobnejšie k veriacim, hľadajúcim i ľuďom na okraji. Začatý proces spoločného synodálneho kráčania bude mať čoskoro samostatnú linku na eparchiálnom webe.      

TSKE

Foto: TSKE