Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 8. - 14. november 2021

Pondelok 08. november

10.00 Prešov – GTF PU – vedecká konferencia

15.30 Košice – Eparchiálny úrad - stretnutie Eparchiálneho tímu zodpovedného za synodálny proces v Košickej eparchii

Utorok 09. november

Košice - Eparchiálny úrad - agenda

Streda 10. november

9.00 Prešov - redakčná rada časopisu Slovo

17.00 Prešov - Kňazský seminár - slávnostné odovzdanie podriasnikov seminaristom 2. ročníka

Štvrtok 11. november

Online účasť na vedeckej konferencii v Ríme

Piatok 12. november

10.00 Trebišov - Stredná škola sv. Jozafáta - liturgia spojená s odpustovou slávnosťou patróna školy

14.00 Online účasť na účasť na konferencii o budúcnosti Európy organizovanej nadáciou Antona Tunegu

Nedela 14. november

10.00 Jasov - bazilika - sv. liturgia