Púť gréckokatolíkov v Opátskom chráme v Jasove

Košice, 11. november (TSKE) Pri príležitosti 900. jubilea Rádu premonštrátov sa v nedeľu 14. novembra uskutoční Púť gréckokatolíkov v Opátskom chráme v Jasove. Archierejskú svätú liturgiu bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup o 10:00 hod. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 13. novembra o 16.00 hod. uskutoční v Opátskom chráme Koncert duchovnej hudby. Koncert svojim repertoárom prepojí tradíciu duchovnej hudby kresťanského západu a východu. Predstaví sa Zbor sv. Romana Sladkopevca, ktorý tvoria bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča a spolu s nimi vystúpi organista Jozef Vaško.

Vstupné je 5€ pre dospelých a 2,5€ pre deti, študentov, seniorov a ZŤP. Vstupenky si môžete zakúpiť na stránke www.vstupenky.opatstvojasov.sk. 

TSKE informoval Jozef Vaško