Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchie

Košice, 11. november (TSKE) Týždeň od 15. do 21. novembra bude v Katolíckej cirkvi na Slovensku prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež. Vyvrcholí v nedeľu, 21. novembra, kedy po prvýkrát bude Svetový deň mládeže slávený v Nedeľu Krista Kráľa. Hlavným mottom Svetových dní mládeže, ako aj celého Týždňa pre mládež sú slová „Vstaň, ustanovujem Ťa za svedka toho, čo si videl“(Porov. Sk 26, 16).

V rámci Košickej eparchie pripravuje Rada pre mládež počas celého týždňa program venovaný mladým, Cirkvi a téme svedectva. Mladí sa môžu tešiť na zaujímavé online stretnutia so svojimi rovesníkmi v rámci viacerých protopresbyterátov, či modlitbovú prechádzku po farnosti so svojim miestnym kňazom. V piatok večer zasa ponúknu chrámy v jednotlivých protopresbyterátoch mladým možnosť zakúsiť Nikodému noc. V čase od 20:00 do 0:00 v anonymite tmy, v blízkosti Krista v eucharistii a v Božom slove, či skrze službu kňaza budú mať mladí príležitosť stretnúť sa tvárou v tvár so svojim Bohom.

V samotný deň Svetových dní mládeže sa môžu mladí tešiť na online Inšpiratívne stretnutie. V ňom bude vladyka Cyril debatovať s mladými o aktuálnom posolstve pápeža Františka k Svetovému dňu mládeže a jeho aplikovaní do života mladých.

Všetky bližšie informácie o jednotlivých aktivitách môžete nájsť na stránke www.aetos.sk

TSKE informoval Milan Kmec