Oslava Jubilea premonštrátov s Gréckokatolíkmi

Košice, 17. november (TSKE)Posledný pútnický víkend pri príležitosti Jubilea 900 rokov od založenia Rádu premonštrátov bol venovaný gréckokatolíkom. Program púte začal podvečer v sobotu 13. novembra koncertom duchovnej hudby, ktorý v sebe spojil hudobné tradície kresťanského Východu a Západu. Na koncerte vystúpil Zbor sv. Romana Sladkopevca zložený z bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove pod vedením duchovného otca Tomáša Pecucha a organista Jozef Vaško.

V nedeľu pokračovala púť slávením Archijerejskej sv. liturgie, ktorej predsedal a homíliu ohlásil vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Spolu s ním slávili liturgiu archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie,  otec Martin Mráz, kancelár a tajomník arcibiskupa,  jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem. a ďalší jasovskí kanonici.

Vo svojom príhovore vladyka Cyril upriamil pozornosť na evanjelium nedele. Pripomenul, že máme milovať Boha a svojho blížneho. Vysvetlil, že „Samaritán, o ktorom sme počuli v evanjeliu, predstavuje Krista, ktorý berie na seba ľudskú prirodzenosť a berie zraneného človeka do domu, ktorý má byť určený pre všetkých, do domu, ktorým má byť Cirkev“. Spomenul osobu sv. Norberta, zakladateľa Rádu premonštrátov, zmienil najdôležitejšie okamihy jeho života a pripomenul, že jeho myšlienky sú stále aktuálne aj dnes. „Ústrednou myšlienkou Reguly sv. Augustína je miluj a rob, čo chceš. To je aj odpoveď na otázku z dnešného evanjelia: „Pane, čo mám robiť, aby som dosiahol život večný?“ Miluj Boha celý svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Miluj a rob, čo chceš,“ uzavrel svoj príhovor arcibiskup Vasiľ.

V závere sv. liturgie sa prihovoril jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, ktorý sa vladykovi Cyrilovi poďakoval za „nebo na zemi“. Pripomenul dobré vzťahy s gréckokatolíkmi počas dávnejších i súčasných dejín jasovského kláštora a spomenul, že deň po úmrtí prvého opáta Andreja Sauberera „slávil baziliánsky gréckokatolícky mních za jeho dušu východnú liturgiu“.

Liturgiu hudobne sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej.

V priamom prenose celú slávnosť vysielali TV Zemplín a TV Logos.  

TSKE informval Jozef Vaško

Foto: Marek Bogdaň