Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 6. - 12. december 2021

Pondelok 6. december

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

Utorok 7. december

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

Streda 8. december

Košice - Duchovná obnova pre sestry služobnice

Štvrtok 9. december

Košice - online zasadanie komisií a rád Konferencie biskupov Slovenska

Piatok 10. december

Prešov - zasadanie Rady hierarchov

Nedeľa 12. december

9.00 Košice - archijerejská sv. liturgia s vyslaním koledníkov Dobrej noviny