Požehnané sviatky Narodenie Pána 2021

“….lebo večný Boh z lásky k nám narodil sa ako dieťa.“

(z kondáku sviatku Narodenia Pána)

Požehnané sviatky Pánovho narodenia! Pokoj a radosť, nádej odvahu, nech Vám prinesie narodené Dieťa!

Blessed feasts of the Nativity of the Lord! May the newborn Child bring you peace and joy, hope and courage!

Benedette feste della Natività del Signore! Che il Bambino appena nato vi porti pace e gioia, speranza e coraggio!

Istentől megáldott Karácsonyi ünnepeket! Az újszülött Gyermek hozzon békét és örömöt, reményt és bátorságot!

                                                                                                                                                                                             + Cyril Vasiľ

arcibiskup - eparchiálny biskup