Gréckokatolícki seminaristi nahrali so Štefanom Štecom vianočnú koledu

Košice, 26. december (TSKE) Krátko pred vianočnými sviatkami sa členovia gréckokatolíckeho bohosloveckého Zboru svätého Romana Sladkopevca spoločne so špeciálnym hosťom Štefanom Štecom pustili do nahrávania nádhernej vianočnej koledy Vo Viflejemi zorja sijaje. Z tejto spolupráce vznikol videoklip, ktorý sa cez tieto sviatky môže stať potešením pre každého. Videoklip prezentujú na facebookovej stránke Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove alebo na seminárnom kanály YouTube. Na týchto platformách môžu veriaci nájsť aj rôzne iné príležitostné zamyslenia či videá a správy z diania v prešovskom gréckokatolíckom seminári.

Viac o prípravách a realizácii videoklipu nám povedal vicerektor kňazského seminára Peter Milenky: „Pri zrode myšlienky sa uvažovalo o lokalite nahrávania klipu, no keďže stále žijeme v nepriaznivej pandemickej situácii, tak sme sa rozhodli nahrávať „doma“ – v areáli seminára a v jeho srdci, v našej seminárnej kaplnke, zasvätenej Najsvätejšej Trojici. Keďže sme mali ideu a zápal, ale nedisponovali sme vhodnou technikou, tak sme oslovili otca Tomáša Miňa a Byzantinos, o. z., ktorý neváhal a zapožičal nám potrebné vybavenie. Zvuková nahrávka bola doladená do finálnej podoby Jozefom Harničárom - HÁRDY STUDIO. Za to patrí obom obrovské Pán Boh zaplať,“ dodal vicerektor Milenky.

Aj týmto klipom chcú seminaristi spolu s predstavenými poďakovať všetkým za podporu a zaželať požehnané a radostné prežitie sviatkov Kristovho narodenia! Christos raždajetsja! – Slavite jeho!

TSKE informoval Michal Pavlišinovič