Vladyka Cyril navštívil veriacich v Trebišove

Košice, 28. december (TSKE) Už tradične 26. Decembra, na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke do farnosti Trebišov zavítal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Spolu s veriacimi  obmedzenom režime slávil svätú liturgiu. Vladyka v homílii povzbudil veriacich, vlastným príbehom z Etiópie,  v ktorom sa prepájalo dobro a zlo. Upozornil, že diabol útočí v každom čase aj v čase Narodenia Pána. Po svätej liturgii vladyka prijal koledníkov,  ktorí priniesli radostnú zvesť a zároveň tou zvesťou pomôžu ľuďom v afrických krajinách.

 

TSKE informoval Alžbeta Semanová

Foto: Dávid Serbinčík