Košická eparchia pripravila dotlač modlitebnej knihy Hore srdcia

Košice, 9. február (TSKE) Už približne dvadsať rokov používa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku modlitebnú knižku „Hore srdcia“. Ide o základnú pomôcku pre gréckokatolíkov na slávenie božských liturgií svätého Jána Zlatoústeho a svätého Bazila Veľkého počas celého liturgického roka. Obsahuje však aj cirkevné hodinky, niektoré akatisty, náboženské piesne a mnohé ďalšie texty. Žiaľ, niekoľko mesiacov neboli k dispozícii, čo mnohých nemilo prekvapilo. Vďaka iniciatíve Eparchiálneho úradu v Košiciach je predmetná modlitebná knižka opäť dostupná.

Toto nové vydanie je obohatené o modlitby na počesť Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorej sviatok slávime spravidla v prvú októbrovú nedeľu. Vďaka tomu, že sa spomenuté texty nachádzajú na úplnom konci knižky, až pred samotným obsahom, oproti predchádzajúcim vydaniam nedošlo k posunu číslovania strán. Najlepší spôsob, ako sa k tejto publikácii dostať, je obrátiť sa na ktorýkoľvek farský úrad v rámci Košickej eparchie.

TSKE informoval o. Marcel Gajdoš