Vladyka Cyril prvý krát ako sídelný biskup posvätil nové antimenziony

Košice, 15. február (TSKE) V pondelok 14. februára si Cirkev pripomenula sviatok odchodu do večnosti prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, slávil svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Ešte pred samotným začiatkom vladyka Cyril prvý krát ako sídelný biskup posvätil nové antimenziony pre potreby Košickej eparchie.

Antimenzion je štvorcové plátno, vlnené alebo hodvábne, v ktorom sú zašité ostatky svätých mučeníkov alebo svätcov a na ktorom je zobrazené uloženie Ježiša Krista do hrobu. Sú znamením dovolenia a požehnania biskupa ku sláveniu bohoslužieb v danom chráme a mali by sa nachádzať na každom prestole (oltári).

Právo svätiť antimenziony majú biskupi. Ich hodnovernosť biskup potvrdzuje svojim podpisom, dátumom a pečaťou. Len na takomto hodnovernom antimenzione je dovolené slúžiť svätú liturgiu.

TSKE

Foto: Slavomír Gereg ml.