V Ríme prebieha liturgický kongres za účasti slovenských zástupcov

Košice, 16. február (TSKE) V týchto dňoch v Ríme prebieha diskusia o Inštrukcii na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov Východných cirkví (CCEO) vydanej 6. januára 1996. Inštrukcia ako záväzný dokument, nadväzuje na Kódex kánonov Východných cirkví promulgovaný pápežom sv. Jánom Pavlom II. v roku 1990, bola vydaná, aby doprevádzala východné katolícke cirkvi pri realizácii ich organického vývoja liturgického života.

Dvadsaťpäť rokov po vydaní Inštrukcie nastal čas na jej zhodnotenie  a reflexiu jej používania v jednotlivých východných katolíckych cirkvách. Z tohto dôvodu Kongregácia pre Východné cirkvi organizuje liturgický kongres, ktorý v dňoch 16.-18. februára 2022 prebieha v priestoroch Pápežského patristického inštitútu Augustinianum  v Ríme.

Kongres, ktorého sa zúčastňujú aj  členovia plenárneho zasadnutia Kongregácie pre Východné cirkvi, otvoril kardinál Leonardo Sandri, prefekt tohto vatikánskeho dikastéria.

Moderátorom verejnej časti zasadnutia je vladyka Manuel Nin, apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Grécku. Za konštantínopolský ekumenický patriarchát vystúpil vladyka Job Getcha, arcibiskup Telmessosu. Po ňom nasledovali príspevky arcibiskupov Claudia Gugerottiho, apoštolského nuncia vo Veľkej Británii a Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa. Na záver verejnej časti kongresu je naplánovaná modlitba podľa chaldejského obradu, ktorú bude viesť chaldejský katolícky patriarcha Louis Raphael kardinál Sako. Vo štvrtok 17. februára budú práce pokračovať za zatvorenými dverami a v piatok 18. marca bude kardinál Sandri predsedať sláveniu svätej omše v Bazilike svätého Petra. Účastníkov kongresu ako aj členov plenárneho zasadania Kongregácie pre Východné cirkvi by mal prijať na osobitnej audiencii aj pápež František.

Slovenskú gréckokatolícku cirkev, okrem arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ reprezentujú aj 3 delegáti – zástupcovia Prešovskej archieparchie a Košickej i Bratislavskej eparchie.

TSKE

Foto: vaticannews.va, Andrej Škoviera