Rada pre mládež Košickej eparchie opäť pozýva mladých prežiť obdobie sv. Štyridsiatnice prostredníctvom aktivity Návrat 40

Košice, 21. február (TSKE) Blíži sa obdobie sv. Štyridsiatnice a Rada pre mládež Košickej eparchie opäť pozýva mladých prežiť toto obdobie prostredníctvom aktivity Návrat 40.

Návrat 40 ponúka konkrétne kroky modlitby a záväzky k askéze vychádzajúce z praxe duchovného života kresťanského východu šité na mieru mladému človeku. Spolu s osobným budovaním duchovného života nájdu účastníci Návratu 40 aj silu spoločenstva, a to prostredníctvom malých skupín mužov a žien. Tie sa pravidelne raz do týždňa stretávajú, vzájomne sa zdieľajú, žehnajú si a takto sa celým obdobím sprevádzajú. Ešte intenzívnejšie objavia mladí rozmer spoločenstva v tzv. kotvách – v dvojiciach, ktoré sú pre seba každodennou oporou. Návrat 40 ponúka na celé obdobie pôstu aj jedného sprievodcu – biblickú postavu. V jej príbehu návratu do Otcovho náručia, ktorý bude účastníkom postupne odhaľovaný, môžu nájsť mladí inšpiráciu i pre svoj život.

Do pôstnej aktivity Návrat 40 sa môžu prihlásiť mladí od 14 rokov prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Spolu s podrobnými informáciami ho nájdu na stránke Rady pre mládež Košickej eparchie www.aetos.sk .

NÁVRAT 40 svojim druhým ročníkom ponúka reálny spôsob, ako môžu mladí ľudia počas obdobia Veľkého pôstu prehĺbiť, či naštartovať svoj duchovný život, a tak realizovať návrat do spoločenstva s Bohom.