Slovenský gréckokatolícky text modlitby „Под Твою Милость"

Košice, 22. február (TSKE) Pri príležitosti začiatku Veľkého pôstu pripravil  Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Košickou eparchiou slovenský znotovaný text modlitby „Под Твою Милость (Pod Tvoju milosť) - Sub tuum præsidium, ktorý vychádza z cirkevnoslovanskej verzie tejto modlitby.

Text má slúžiť ako pomôcka kňazom, kantorom a veriacemu ľudu počas veľkopôstnych modlitieb.

TSKE