Košická eparchia podáva pomocnú ruku utečencom na hranici s Ukrajinou

Košice, 25. február (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ navštívil dnes popoludní Vyšné Nemecké, aby pomohol organizovať pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Cirkev je od vypuknutia konfliktu zatiaľ jedinou inštitúciou, ktorá poskytuje základnú humanitárnu pomoc na hraničnom priechode, ktorý čelí zvyšujúcemu sa počtu utečencov. Gréckokatolícka eparchia v spolupráci s Radou KBS pre migrantov a utečencov pod vedením Mons. Jozefa Haľka, Slovenskou katolíckou charitou a ďalšími cirkevnými organizáciami, zatiaľ supluje iné inštitúcie a podáva pomocnú ruku Ukrajincom, ktorí utekajú na Slovensko a ďalej do západnej Európy.

Vladyka Cyril vo svojom príhovore v slovenčine a taliančine k všetkým ľuďom dobrej vôle, priamo z hraničnej čiary vyzval na ľudskú solidaritu a prejavy kresťanskej obety s ľudom Ukrajiny. Obidva príhovory je možné vidieť na facebookovej stránke Košickej eparchie alebo na osobnom facebookovom profile arcibiskupa Cyrila Vasiľa.

Nakoľko na hraničnom priechode doteraz nebola vytvorená žiadna krízová infraštruktúra, tak gréckokatolícky farský úrad vo Vyšnom Nemeckom sa stal miestom prvého kontaktu a prechodným krátkodobým útočiskom pre mnohé matky s deťmi. Miestny kňaz začal postupne okrem farského úradu umiestňovať týchto utečencov aj do priestorov obecného úradu.

Už v dopoludňajších hodinách zareagoval na zhoršujúcu sa situáciu vo Vyšnom Nemeckom a na preplnené priestory farského úradu aj vladyka Cyril a zvolal videokonferenciu kňazov Košickej eparchie. Na jeho výzvu sa okamžite aktivizovali predovšetkým kňazi z farností sobraneckého okresu a doviezli na farský úrad nevyhnutné potraviny, plienky, lieky a deky. V blízkosti hraničného priechodu bol zriadený provizórny stánok, v ktorom seminaristi Kňazského seminára v Prešove a skauti poskytujú základné informácie a balíčky so stravou pre utečencov. Matky s deťmi, ktoré prešli peši cez hraničnú čiaru a čakali s deťmi na rukách aj niekoľko hodín v zime, posielajú na farský úrad. Tu sa im venuje ďalšia skupina seminaristov a skautov.

Vo večerných hodinách po naplnení priestorových kapacít začali kňazi z okolitých farností rozvážať týchto ľudí aj do ďalších miest.

Okrem Vyšného Nemeckého začala Košická eparchia v dnešný deň organizovať pomoc pre utečencov aj na hraničnom priechode Veľké Slemence.

TSKE

Foto: Samuel Slota a Marcel Ubľanský