Arcibiskup Gallaro sa modlil v Klokočove za mier na Ukrajine

Košice, 26. február (TSKE) Arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi, navštívil pri návrate zo slovensko-ukrajinskej hranice pútnické miesto Klokočov. Pri obraze Klokočovskej Bohorodičky, ktorú v septembri minulého roka korunoval pápež František pri svojej návšteve Prešova, sa spoločne so svojím sprievodom modlil za pokoj na Ukrajine a za všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí v týchto dňoch pomáhajú utečencom na slovensko-ukrajinskej hranici.

TSKE

Foto: TSKE