V Michalovciach ďakovali za 30 rokov biskupskej služby vladyku Milana Chautura CSsR

Košice, 26. február (TSKE) V sobotu 26. februára sa v michalovskej bazilike minor stretlo duchovenstvo a veriaci Košickej eparchie, aby spoločne poďakovali za 30 rokov biskupskej služby vladyku Milana Chautura CSsR, emeritného biskupa Košickej eparchie.

Archijerejskej svätej liturgii predsedal sám oslávenec. Spolu s ním koncelebroval vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup, vladyka Marián Andrej Pacák, emeritný biskup Toronta a arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Ten sa vo svojej homílii zameral na osobu vladyku Milana. Jeho biskupská služba odzrkadľuje pohnuté dejiny Gréckokatolíckej cirkvi. Tak ako Boh sprevádzal túto cirkev od jej počiatkov zasadených do obdobia misie sv. Cyrila a Metoda, tak aj biskupská služba vladyku Milana vždy odzrkadľovala Božiu blízkosť v jeho živote.

V závere svojej kázne odovzdal arcibiskup Gallaro vladykovi Milanovi pozdravy od Svätého Otca Františka a od kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme.

Za všetkých kňazov a veriacich vladykovi Milanovi zablahoželal vladyka Cyril Vasiľ SJ a odovzdal mu kyticu z 30 bielych ruží.

Vyvrcholením osláv 25. výročia vzniku gréckokatolíckeho biskupstva v Košiciach a 30. výročia biskupskej služby vladyku Milana bude archijerejská sv. liturgia, ktorú bude sláviť arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro v košickej katedrále v nedeľu 27. februára.

TSKE

Foto: TSKE