Spolok sv. Cyril a Metoda pomáha utečencom

Košice, 27. február (TSKE) Po výzve vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa, sa ujal pomoci utečencom z Ukrajiny aj cyrilo-metodský spolok so sídlom v Michalovciach. V piatok 25. februára promptne pripravil 100 balíčkov so základnými hygienickými potrebami. Balíčky boli ešte v ten večer distribuované k hraniciam na Gréckokatolícky farský úrad a Obecný úrad vo Vyšnom Nemeckom. 

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Michal Hospodár