V Košiciach oslávili 25. výročie založenia gréckokatolíckeho biskupstva

Košice, 27. február (TSKE) V poslednú nedeľu pred začiatkom veľkopôstneho obdobia v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky vyvrcholili oslavy 25. výročia zriadenia gréckokatolíckeho biskupstva a 30. výročia biskupskej vysviacky vladyku Milan Chautura CSsR, emeritného košického biskupa. Oslavy začali už v sobotu večer slávením sv. liturgie v Michalovciach.

Archijerejskú sv. liturgiu v nedeľu v priamom prenose RTVS pri tejto príležitosti slávil arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro, sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme, ktorý je v týchto dňoch na návšteve Slovenska a Košickej eparchie.

V úvode všetkých prítomných privítal vladyka Cyril Vasiľ SJ. Ako uviedol, dnes môžeme byť v Košiciach a ďakovať za vecí minulé kvôli tomu, že žijeme v slobodnej krajine. Na to, aby sme si vážili čo máme, sa stačí pozrieť na východ od Slovenska. Následne odovzdal slovo pani Lesji Nosenko z ukrajinského Užhorodu. Tá oboznámila všetkých prítomných so situáciou za slovensko-ukrajinskou hranicou a pozvala všetkých k modlitbe za Ukrajinu. Vladyka Cyril jej príhovor zakončil tým, že krajiny na východ od Slovenska sú bohaté na ľudí vysokej kultúry a ducha. Preto by sa nemali podvoliť zlu a teroru. Nemali by uveriť, že svet funguje tak, ako to opisuje Ivan Andrejevič Krylov vo svojej bájke Vlk a jahniatko: „У сильного всегда бессильный виноват – Podľa silného je vždy na vine slabší.“

V homílii sa všetkým prítomným prihovoril vladyka Peter Rusnák. Vychádzajúc z evanjelia dnešnej nedele si uviedol, že žijeme v dobe, v ktorej má každý odpoveď na všetko. Ale v skutočnosti odpoveď na všetko má len Boh. Aká je však odpoveď Boha na zlo a na vojnu? Rinčanie zbraní zdá sa prehlušuje slová o milosrdenstva. Zloba sveta sa však zastavila až na kríži Ježiša Krista. Keď prestal odpovedať na zlo nenávisťou a násilím, zvíťazil život. To však neznamená, že zmyslom života kresťana je nechať sa fackovať. Zmyslom je prejaviť lásku. Pre vytváranie mieru je nevyhnutné vážiť si druhých.

V závere sv. liturgie arcibiskup Gallaro Pripomenul, že naša schopnosť odpúšťať je priamom úmerná veľkosti našej pokory.

Za Konferenciu biskupov Slovenska sa prítomným prihovoril Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Zagratuloval jubilujúcemu biskupstvu i jubilantovi vladykovi Milanovi. Osobitne vyzdvihol jeho vernosť Cirkvi a Svätému Otcovi v jeho celoživotnej službe a predovšetkým v posledných rokoch. Zároveň pripomenul, že v týchto dňoch celá Katolícka cirkev na Slovensku sa nielen modlí, ale všemožne pomáha vojnou zasiahnutým obyvateľom Ukrajiny.

Za všetkých kňazov a veriacich Košickej eparchie poďakoval vladykovi Milanovi za jeho biskupskú službu archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Schopnosť celého spoločenstva Košickej eparchie zomknúť sa aj v týchto ťažkých časoch a pomáhať druhým je výsledkom biskupskej služby a otcovského príkladu vladyku Milana počas 25 rokov jeho pôsobenia v Košiciach.

Na slávnosti sa okrem hosťa z Ríma a košických gréckokatolíckych biskupov zúčastnili aj bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, košický arcibiskup Bernard Bober s pomocným biskupom Marekom Forgáčom, rožňavský biskup Stanislav Stolárik, emeritný biskup Andrej Imrich, eparchiálny biskup z Miskolca Atanáz Orosz a emeritný biskup z Toronta Marián Andrej Pacák. Civilných predstaviteľov zastupoval Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja spolu s Jánom Serbinom, starostom obce Baška. Slávnosť svojou prítomnosťou poctila aj generálna konzulka Maďarskej republiky na Slovensku Ágota Hetey.

Celú slávnosť sprevádzal svojim spevom zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením Lucie Lovašovej.

TSKE

Foto: TSKE