Kňazi Košickej eparchie sa stretli so sekretárom Východnej kongregácie

Košice 28. február (TSKE) V priestoroch Eparchiálneho úradu sa 28. februára uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. Hlavným hosťom stretnutia bol arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro, sekretár Kongregácie pre Východne cirkvi v Ríme, ktorý bol na návšteve Slovenska a Košickej eparchie.

Zídení kňazi sa na začiatku zjednotili v modlitbe tretieho času. Po modlitbe sa kňazom prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, ktorý kňazom predstavil vzácneho hosťa z Ríma. V prvom bloku sa arcibiskup Gallaro zameral na synodálny proce, ktorý v týchto mesiacoch prebieha v Katolíckej cirkvi. Nakoľko arcibiskup je nielen sekretárom vatikánskeho dikastéria, ale zároveň aj apoštolským administrátorom eparchie Piana degli Albanesi na Sicílii, podelil sa aj z konkrétnymi skúsenosťami tejto talianskej miestnej cirkvi. Praktické východiská z doterajšieho synodálneho procesu priblížil otec Michal Hospodár, eparchiálny synodálny koordinátor.

V druhom vstupe vladyka Cyril priblížil obsah liturgického kongresu, ktorý sa uskutočnil v Ríme v predchádzajúcich týždňoch. Zorganizovala ho Kongregácia pre Východné cirkvi pri príležitosti 25. výročia od vydania Inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví. Pri tejto príležitosti sa otec arcibiskup Cyril pozastavil pri význame tzv. aliturgických dní v živote východných katolíckych cirkví a dôležitosti ich aplikovania aj v prostredí Košickej eparchie.

Nasledovala diskusia o prednesených témach a v závere stretnutia sa všetci prítomní ešte pomodlili modlitbu šiesteho času.

TSKE

Foto: TSKE