Rozlúčka s maturantami spojená s odpustovou slávnosťou patrónov školy sv. Cyrila a Metoda

Košice, 25. mája (TSKE) Dlho očakávaná rozlúčka s maturantami spojená s odpustovou slávnosťou patrónov školy sv. Cyrila a Metoda sa konala dňa 20. mája na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Jej sviatočnosť bola umocnená aj prítomnosťou riaditeľa Eparchiálneho školského úradu otca Karola Knapa. Ten odovzdal srdečné pozdravy vladyku Cyrila, ktorý sa nemohol oslavy zúčastniť kvôli služobnej ceste do zahraničia.

Po sv. liturgii skrášlenej spevom zboru žiačok v kaplnke školy bola prednesená modlitba za maturantov a boli im požehnané maturitné tablá. Krátkym slovom sa osobne prihovorili svojim spolužiakom zástupcovia štvrtákov a následne dostali povzbudivé slovo zo strany svojich mladších spolužiakov. V závere boli odchádzajúcim žiakom odovzdané aj odmeny za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, či reprezentáciu školy. Radosť zo slávnosti umocnila jej prezenčná forma, nakoľko za posledné dva roky sa takéto akcie z dôvodu pandémie na škole nekonali. Učiteľský zbor sa po spoločnom programe presunul do blízkej reštaurácie, kde strávili príjemné chvíle pri chutnom obede.

TSKE informovala Klára Zozvanová,

Foto: Michaela Benediková, Marian Horňák