Dirigentka košického katedrálneho zboru si prevzala cenu Fra Angelica

Košice, 26. mája (TSKE) V utorok 24. mája bola v bratislavskom Primaciálnom paláci  udeľovaná Cena patróna umelcov Fra Angelico. Spomedzi dvanástich ocenených si za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku v oblasti hudobného umenia prevzala cenu aj dirigentka košického katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda Lucia Lovašová.

Slávnosť sa konala už po 20-krát a cenu si prevzali laureáti oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tí, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku.

Ocenila ich Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek. Medailu s vyobrazením patróna umelcov s diplomom udelil oceneným biskup Rábek. Na tejto slávnosti sa zúčastnil zástup osobností z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj známi a priatelia ocenených.

Mgr. Lucia Lovašová – je zbormajsterkou Zboru sv. Cyrila a Metoda pri gréckokatolíckom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach od roku 1996.

Jej umelecké snaženia na čele zboru priniesli aj úspechy a ocenenia, ako napr. Cena mesta Košice, ale i účinkovanie na veľkých podujatiach doma i v zahraničí, na rôznych festivaloch, napr. v Budapešti, Prešove, či v Bialistoku v Poľsku.

To, že pani dirigentka Lucia Lovašová si úspešne počína vo svojej umeleckej práci so zborom, svedčia aj nahrávky na viacerých CD nosičov, účinkovanie v televízii i na verejných podujatiach v meste Košice. Doterajším veľkým úspechom Lucie Lovašovej bolo poverenie, príprava a následné dirigovanie spojených zborov pri slávnostnej liturgii Svätého Otca Františka v Prešove v septembri 2021. Vynikajúci výkon zboru i dirigentky bol vysoko hodnotený aj predstaviteľmi Vatikánu, ba i pápežom Františkom.

Zdroj: TK KBS

Foto: Peter Zimen