Modlitba posvätného ruženca za mier na celom svete v Klokočove

Košice, 29. mája (TSKE) Svätý Otec František v máji vyzýval veriacich k dennej modlitbe ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine, ako aj za zmierenie a pokoj vo všetkých častiach sveta. V posledný deň mesiaca, ktorý je osobitne zasvätený mariánskej úcte, bude o 18.00 hod pápež viesť túto modlitbu v hlavnej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore.

S rímskou bazilikou budú cez priamy prenos spojené medzinárodné mariánske pútnické svätyne, ako aj niektoré svätyne nachádzajúce sa v krajinách, ktoré sú stále postihnuté vojnou alebo politickou nestabilitou s prejavmi násilia.

Keďže naše najväčšie pútnické miesto Košickej eparchie - Klokočov, je spojené duchovným putom s touto mariánskou svätyňou v Ríme, aj veriaci z tejto eparchie sa fyzicky z tohto miesta spoja so Svätým Otcom. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, bude sláviť v klokočovskom chráme sv. liturgiu so začiatkom o 17.00 hod, a následne povedie modlitbu sv. ruženca pred milostivým obrazom Klokočovskej Panny Márie.

Celá slávnosť bude vysielaná v priamom prenose TV Zemplín a TV Logos.

TSKE