Požehnanie opravených zvonov v Belži

Košice, 30. máj (TSKE) Vo štvrtok 26.mája boli v chráme Nanebovstúpenia Pána v Belži požehnané opravené zvony. Slávnostnosť samotného požehnania umocnila prítomnosť archimandritu Jaroslava Lajčiaka, protosynkla (generálneho vikára) Košickej eparchie. Otec Jaroslav vo svoje homílii povzbudil veriacich, aby im zvuk zvonov pripomínal kam smeruje život kresťana. Slávnosť svojim spevom doprevádzal zbor sv. Romana Sladkopevca z gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného P. P. Gojdica v Prešove.

Po svätej liturgii slávnosť s veriacimi pokračovala na farskom dvore. Tam ich už čakalo spoločné pohostenie a sledovanie hokejového zápasu Slovensko vs. Fínsko. Napriek prehre našich reprezentantov, odchádzali všetci povzbudení z pekne prežitého večera vo farskom spoločenstve a duchovne obohatení.

TSKE

Foto: Peter Paľovčík