Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 30. máj – 5. jún 2022

Pondelok 30. máj

10.00 online Vedecká rada KU Ružomberok

14.00 online Akreditačná komisia UK

Utorok 31. máj

17.00 Klokočov – sv. liturgia a modlitba posvätného ruženca za mier 

Streda 1. jún

15.30 Bratislava – pracovné stretnutie

Štvrtok 2. jún

9.30 Košice - Eparchiálny úrad: Rada pre ekonomické záležitosti Košickej eparchie

Piatok 3. jún

10.00 Košice - Eparchiálny úrad: prijatie vladyku Atanáza Orosza, eparchiálneho biskupa z Miskolcu

Sobota 4. jún

9.30 Klokočov - Fatimská sobota: stretnutie slávnostne prijímajúcich detí

14.00 Klokočov - nahrávanie pre Českú televíziu

18.00 Michalovce - Bazilika: eparchiálny odpust a udelenie nižších svätení

Nedeľa 5. jún

10.00 Michalovce-Bazilika: eparchiálny odpust