Modlitba ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine v Klokočove

Košice, 1. jún (TSKE) Počas celého mesiaca máj, ktorý je zasvätený mariánskej úcte, Svätý Otec František veriacich pozýval k dennej modlitbe ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine, ako aj vo všetkých častiach sveta. V posledný deň tohoto mesiaca pápež viedol túto modlitbu v hlavnej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore. S ňou boli duchovne spojené aj viaceré mariánske svätyne po celom svete.

K ním sa pripojilo aj najväčšie pútnické miesto Košickej eparchie - Klokočov, ktoré je spojené duchovným putom s touto mariánskou svätyňou v Ríme.

Samotnej modlitbe posvätného ruženca predchádzala svätá liturgia z klokočovského chrámu, ktorú s viacerými kňazmi slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Otec arcibiskup vo svojej homílii poukázal na význam duchovného puta medzi maličkým sanktuáriom v Klokočove a bazilikou Santa Maria Maggiore. Význam Klokočova nie je len v zázraku slzenia spred 350. rokov, ale predovšetkým v tom, že sa v súčasnosti stal mostom medzi Východom a Západom. Presvätá Bohorodička, ktorá pred 350. rokmi prejavila súcit s trpiacim ľudom, dnes pozýva každého jedného človeka, prejaviť solidaritu s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine.

Následne po svätej liturgii sa veriaci so svojím biskupom a kňazmi duchovne spojili so Svätým Otcom, aby sa spoločne modlili ruženec pred kópiou milostivého obrazom Klokočovskej Panny Márie. Slávnosť svojím spevom obohatili mladí z Univerzitného pastoračného centra Košickej eparchie. Táto modlitba bola vysielaná prostredníctvom priameho prenosu TV Zemplín a TV Logos.

TSKE

Foto: Slavomír Gereg ml.