Výberové konanie

Gréckokatolícka eparchia Košice

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu

PROJECT MANAGER

pre medzinárodný projekt:
„Integrationsprojekt mit dem Auswärtigen Amt Deutschland“

 

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO MIESTA: 

Plánovanie, organizovanie, koordinovanie, vedenie projektu.

Aktívny dozor, monitorovanie, riadenie a kontrolovanie priebehu projektových prác.

Implementácia procesov a nástrojov projektového manažmentu.

PONÚKAME:

Nástup možný ihneď.

Doba úväzku: počas trvania projektu (do decembra 2022).

Práca na plný úväzok.

Plat brutto: 1775 EUR

Dynamicky kolektív, príjemné pracovné prostredie.

Možnosť školení, kurzov.

POŽADUJEME:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Vodičské oprávnenie skupina B

Skúsenosť s vedením projektov

Znalosť nemeckého jazyka - C1

Znalosť anglického jazyka - B2

Práca s počítačom – Word, Excel – nutné

Certifikát IPMA (min. D) alebo ITIL (Foundation) alebo Prince 2

Komunikatívnosť, samostatnosť.

Svoje žiadosti posielajte na bohac.vojtech@grkatke.sk

PRACOVNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

pre medzinárodný projekt:
„Integrationsprojekt mit dem Auswärtigen Amt Deutschland“
 

 

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO MIESTA:  

Práca priamo s utečencami z Ukrajiny. Poskytovanie sociálneho poradenstva a kontakt s inštitúciami ako ÚPSVaR, DSS, DpS, mestské, obecné úrady a iné. Poskytovanie informácii o dočasnom útočisku a praktickom fungovaní po príchode na Slovensko. Pomoc s návštevou úradov, lekárov, cudzineckej polície.

PONÚKAME:

Nástup možný ihneď.

Práca na plný úväzok.

Doba úväzku: počas trvania projektu (do decembra 2022).

Plat brutto: 665 EUR

Dynamický kolektív, príjemné pracovné prostredie.

Možnosť školení, kurzov.

Spoznávanie nových kultúr.

POŽADUJEME:

Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.

Znalosť anglického jazyka B1 alebo B2 - vítaná.

Znalosť ukrajinského jazyka výhodou.

Prax a rozhľad v sociálnej oblasti.

Vodičský preukaz skupiny B - vítaná

Samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita

Práca s PC – Word, Excel - vítaná

Svoje žiadosti posielajte na bohac.vojtech@grkatke.sk


MANAŽÉR DENNÉHO CENTRA

pre medzinárodný projekt:
„Integrationsprojekt mit dem Auswärtigen Amt Deutschland“
 

CHARAKTERISTIKA PRACOVNEHO MIESTA : 

Riadiaca jednotka (vedúca pozícia) integračného projektu pre ukajinských utečencov na Slovensku, pomoc pri socio-kultúrnej orientácii utečencov, pomoc pri organizácii aktivít zvyšujúcich kultúrnu adaptáciu cieľovej skupiny, samostatná orientácia v multikultúrnom prostredí, vytváranie a udržiavanie efektívnych a dlhodobo prínosných partnerstiev, analyzovanie potreby cieľovej skupiny, návrh riešení, pravidelné a efektívne reportovanie postupu a výsledkov svojej činnosti

 PONÚKAME:

Nástup možný ihneď

Práca na plný úväzok

Doba úväzku: počas trvania projektu (do decembra 2022).

Plat brutto: 815 EUR

Dynamický kolektív, príjemné pracovné prostredie

Možnosť školení , kurzov

Spoznávanie nových kultúr

POŽADUJEME:

Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Znalosť anglického jazyka – B2 alebo C1

Znalosť nemeckého, alebo ukrajinskeho jazyka - vítaná

Práca s PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

Riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti – nutné

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva, ktoré súvisia s riadením školy a s predmetom činnosti centra voľného času ako právnickej osoby

Pedagogické minimum – vítané

Riadiaca prax v danej oblasti výhodou

Vodičský preukaz skupiny B

Príjemné vystupovanie

Svoje žiadosti posielajte na bohac.vojtech@grkatke.sk

OFFICE ASSISTANT

pre medzinárodný projekt:
„Integrationsprojekt mit dem Auswärtigen Amt Deutschland“

 

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO MIESTA : 

Administratívne práce podľa pokynov nadriadeného, vybavovanie telefonickej a emailovej komunikácie, podkladov a prezentačných materiálov, kontrola správnosti pri spracovávaní informácií, spracovávanie podkladov pre reporting, empatická komunikácia so všetkými dôležitými líniami v rámci projektu, profesionálna asistencia na projektových aktivitách.

 PONÚKAME:

Nástup možný ihneď

Práca na plný úväzok

Doba úväzku: počas trvania projektu (do decembra 2022).

Plat brutto: 665 EUR

Príjemné pracovné prostredie, dynamický kolektív

Možnosť školení, kurzov

POŽADUJEME:

Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

Znalosť anglického jazyka – B1 alebo B2

Znalosť nemeckého jazyka - vítaná

Práca s počítačom – Word, Excel – vítaná

Dôslednosť, precíznosť

Komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita

Svoje žiadosti posielajte na bohac.vojtech@grkatke.sk

VODIČ

pre medzinárodný projekt:
„Integrationsprojekt mit dem Auswärtigen Amt Deutschland“

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO MIESTA : 

Riadenie osobného motorového vozidla - preprava osôb a tovaru, čerpanie pohonných hmôt do nádrží automobilov, vymieňanie prasknutých pneumatík za rezervné, udržiavanie interiéru a exteriéru vozidla v reprezentatívnom stave, nahlasovanie porúch a opotrebenia automobilu nadriadenému pracovníkovi, vedenie knihy jázd.

PONÚKAME:

Nástup možný ihneď

Práca na plný úväzok

Doba úväzku: počas trvania projektu (do decembra 2022).

Plat brutto: 665 EUR

Možnosť nadviazania nových kontaktov,

Dynamické pracovné prostredie

POŽADUJEME:

Stredoškolské vzdelanie bez maturity alebo s maturitou

Komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita

Dôslednosť, zodpovednosť

Príjemné vystupovanie

Vodičský preukaz skupiny B podmienkou.

Svoje žiadosti posielajte na bohac.vojtech@grkatke.sk

FINANČNÝ ASISTENT – ÚČTOVNÍK

pre medzinárodný projekt:
„Integrationsprojekt mit dem Auswärtigen Amt Deutschland“

 

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO MIESTA : 

Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.), vedenie jednoduchého účtovníctva, dohliadanie na správne zaúčtovanie účtovných položiek, zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr, evidovanie zverených účtovných dokladov.

 PONÚKAME:

Nástup možný ihneď

Práca na polovičný úväzok

Doba úväzku: počas trvania projektu (do decembra 2022).

Plat brutto: 554 EUR

Dynamický kolektív, príjemné pracovné prostredie

Možnosť školení, kurzov

POŽADUJEME:

Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

Znalosť anglického jazyka – B1 alebo B2

Práca s počítačom – Word, Excel

Komunikatívnosť, samostatnosť

Dôslednosť, precíznosť

Svoje žiadosti posielajte na bohac.vojtech@grkatke.sk

SANITÁRNY PRACOVNÍK DENNÉHO CENTRA   

 

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO MIESTA: 

Upratovacie a čistiace práce rôzneho charakteru podľa konkrétnej situácie v dennom centre. Upratovanie zverených priestorov, vynášanie odpadkov. Čistenie a upratovanie sociálnych a hygienických zariadení. Dopĺňanie hygienických potrieb. Zodpovednosť za celková poriadok a vzhľad denného centra. Drobné údržbárske práce. Pomoc pri denných aktivitách centra.

PONÚKAME:

Nástup možný ihneď.

Práca na 50% úväzok.

Plat brutto: 332 EUR.

Príjemné pracovné prostredie.

POŽADUJEME:

Základné alebo stredoškolské vzdelanie.

Znalosť ukrajinského jazyka – vítaná.

Svoje žiadosti posielajte na bohac.vojtech@grkatke.sk