Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13.– 19. jún 2022

Pondelok 13. jún

9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Agenda

Utorok 14. jún

Bratislava: ročníkové stretnutie po 35 rokoch od kňazskej vysviacky

Streda 15. jún

Rím - Dozorná rada Pápežskej nadácie ACN

Štvrtok 16. jún

9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Agenda

12.00 Košice - Katedrála: liturgia

Piatok 17. jún

9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Agenda

17.00 Košice - Eparchiálny úrad: Akademici z Rakúska

20.00 Apoštolát modlitby

Sobota 18. jún

Kojšov: Púť otcov

Nedeľa 19. jún

18.00 Košice - Eparchiálny úrad: Stretnutie eparchiálneho synodálneho tímu zodpovedného za oblasť rodín