Odpustová slávnosť v Kožuchove

Košice, 13. jún (TSKE) Počas uplynulej nedele, ktorá nesie názov Nedeľa Všetkých svätých, slávili veriaci v gréckokatolíckom chráme v Kožuchove odpustovú slávnosť. V jubilejnom roku 100. výročia od jeho postavenia a posvätenia navštívil tento chrám  archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. V homílii zdôraznil, aby veriaci nezabudli na správne životné nasmerovanie, ktoré ich vedie k Bohu. V závere liturgie udelil novokňazské požehnanie otec Radoslav Šimko, kaplán v Trebišove. Toto umocnilo odpustkovú atmosféru slávnosti, keďže chrám v Kožuchove bol Apoštolskou Penitenciáriou vyhlásený za Jubilený chrám, v ktorom možno ešte do 17. septembra získať plnomocné odpustky.

TSKE informoval Tomáš Haburaj

Foto: Marianna Majcherová