Porada riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice

Košice, 15. jún (TSKE) Dňa 14. júna sa v priestoroch pastoračného centra gréckokatolíckej farnosti Košice-Staré Mesto konala hodnotiaca porada riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. Prítomných riaditeľov v úvode stretnutia privítal vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup spolu s protosynkelom Košickej eparchie o. Jaroslavom Lajčiakom a riaditeľom Eparchiálneho školského úradu o. Karolom  Knapom.  Súčasťou programu bolo hodnotenie aktuálneho školského roka, v spolupráci so zriaďovateľom príprava plánu duchovno-formačných aktivít pre školský rok 2022/2023. V diskusii sa preberali aktuálne otázky z oblasti cirkevného školstva, riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu, projektových aktivít jednotlivých škôl a školských zariadení, duchovnej formácie zamestnancov škôl, detí, žiakov, ich rodičov a iné. V závere sa o. Karol Knap všetkým riaditeľom poďakoval a prítomní sa občerstvili pri spoločnom obede.

TSKE informovala Adriana Horňáková

Foto: Adriana Horňáková