Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20.jún – 5. júl 2022

Pondelok 20. jún

9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Kňazský deň

14.00 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie dokumentu o pátrovi Fedorovi

16.30 Košice - kostol Premonštrátov: sv. omša pri príležitosti životného jubilea opáta Ambróza Štrbáka

Utorok 21. jún

9.00 Prešov - prijímacie pohovory do Kňazského seminára

15.00 odchod na Svetové stretnutie rodín do Ríma

Streda 22. jún 

Rím - Svetové stretnutie rodín

Štvrtok 23. jún

Rím - Svetové stretnutie rodín

Piatok 24. jún

Rím - Svetové stretnutie rodín

Sobota 25. jún

Dopoludnia: Rím - Svetové stretnutie rodín

Popoludní: Odchod na púť bohoslovcov Košickej eparchie do Svätej Zeme

Nedeľa 26. jún – Utorok 5. júl

Púť bohoslovcov Košickej eparchie do Svätej Zeme