Ľudia z Ukrajiny a pomoc pre dlhodobo chorých

Košice, 17. september (TSKE)Denné centrum Košickej eparchie, ktoré polo zriadené pre matky s deťmi a ľudí   z Ukrajiny prijalo pozvanie na ,, Deň otvorených dverí“. Ten sa konal Prešove dňa 13. septembra 2022. Občianske združenie Láskavé ruky, zriadila Kongregácia Sestier Služobníc NPM  na profesionálnu pomoc pre dlhodobo chorých a tiež pre pomoc ich príbuzným. Účastníci denného centra košickej Eparchie sa zúčastnili  programu, ktorý  bol bohatý  na aktivity a jeho súčasťou boli folklór Slovenska a tradície Ukrajiny, športové aktivity, prezentácia  o činnosti centra a tiež bohaté občerstvenie. Prítomní sa tiež mohli zapojiť  do práce na hrnčiarskom kruhu a vymaľovať výrobky z hliny. Po skončení programu sa účastníci zoznámili z centrom mesta Prešov a navštívili katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa. Ich dojmy boli hlboké a o tom aj svedčilo ich zdieľanie, radosť vzájomné obohatenie.

TSKE informovala Sr. Alžbeta,  SNPM