100. výročie posvätenie chrámu v Kožuchove

Košice, 18. september (TSKE)Dňa 17.septembra si veriaci filiálnej obce Kožuchov pripomenuli významné storočné jubileum od postavenia a posvätenie chrámu. Chrám bol postavený prevažne z milodarov emigrantov z obce, ktorí po Prvej svetovej vojne odišli pracovať do USA. Pre Jubilejný rok  Apoštolská Penitenciária vydala osobitný dekrét, ktorým mohli pútnici na toto mieste od 30.5.2021 - 17.9.2022 získať plnomocné odpustky.  

V posledný deň Jubilejného roka, kedy sa slávilo 100. výročie posvätenie, vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup navštívil tento chrám. V úvode arcibiskupa privítal starosta obce Gejza Köver, ktorý v mene obce a aj Reformovanej cirkvi vyjadril vďačnosť za vzácnu návštevu. Nasledovalo požehnanie obnoveného chrámu a  udelenie nižšieho svätenia - postriženia (lektorátu) laickému kandidátovi z farnosti Tomášovi Vargovi. V homílii vladyka upriamil svoju pozornosť na chrám, ako miesto stretnutia sa s Bohom. Poukázal, že podobne ako obrúčka v manželstve symbolizuje vernosť, tak je chrám symbolom vernosti a oddanosti Bohu. Po skončení archijerejskej liturgie arcibiskup udelil osobitné pápežského požehnanie spojené s plnomocnými odpustkami. V závere farár farnosti Tomáš Haburaj poďakoval za slávenie Jubilejného roka. V príhovore vyzdvihol, že po likvidácii gréckokatolíckej cirkvi, chrám veriaci niekoľko rokov nevydali pravoslávnemu kňazovi. Tiež vyjadril vďačnosť vladykovi Cyrilovi za sporostredkovanie osobitných milosti, ktoré tejto maličkej obci na Zemplíne môžu závidieť aj tie najväčšie farnosti na Slovensku. Na slávnostnej recepcii na miestnom obecnom úrade bola Ing. Petrom Sklenčárom, PhD., predstavená menšia publikácia o storočnici chrámu, ktorá vyšla počas Jubilejného roka.

Tomáš Haburaj

Foto Michal Majcher